Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Veysi OKUMUŞ Kadir Serdar ÇELİK Sadin ÖZDEMİR Abdurrahman DÜNDAR Ahmet ONAY Ersin KILINÇ

NO Makale Adı
1467302937 Simultaneous Removal of Some Pesticides from Aqueous Solution by Using Submerged Aquatic Plant (Nasturtium officinale)

Özet
Bu çalışmada, pestisit türevlerinden 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D), 2,4-dichlorophenoxy propanoic acid (2,4-DP) ve 2,4-dichlorophenoxy butyric acid (2,4-DB)’nin giderimi sucul bitki Nasturtium officinale kullanılarak çalışılmıştır. Pestisitlerin sulu çözeltiden uzaklaştırılması, eş zamanlı olarak gereçekleştirilmiştir. Biyosorbsiyon sonucunda çözeltide kalan pestisit konsantrasyonu yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HPTLC) kullanılarak belirlenmiştir. Optimum biyosorbsiyon koşullarının tespiti için temas süresi, pH ve pestisit başlangıç konsantrasyonu çalışılmıştır. Langmuir ve Freundlich adsorbdiyon modellerinin plotlarından elde edilmek suretiyle en yüksek pestisit alımı Langmuir izoterminden hesaplanmış ve 2,4-DP için 11.24 mg g-1 olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Pestisit, biyosorbsiyon, HPTLC , Nasturtium officinale