Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Yasemin DARANCIK

NO Makale Adı
1485514782 Dilbilgisinde Yönetim, Birleşim Değeri ve Bağımsallık

Türkçeyle ilgili başlıca dilbilgisi kitaplarına bakıldığında “Yönetim”, “Birleşim Değeri” ve “Bağımsallık” kavramlarının pek konulaştırılmadığı görülmektedir. Bunun yanında birçok kaynakta bu kavramların aynı şeyi ifade ettiği yanılgısına düşülmektedir. Oysa bu kavramlar benzerlikler göstermelerine karşın birbirlerinden oldukça farklı içeriklere sahiptir. Bu çalışmanın amacı bu kavramları tartışmaktır.
“Yönetim” N. Chomsky’nin Yönetme ve Bağlama Kuramı diller arasında değişmez görünen ve bu nedenle varsayımsal olarak doğuştan olan sözdizimi ilkelerini betimlerken diğer tanımlarda bir kavramın diğerini etkilemesini gösterir. Bağımsallıkta ise „bağlama”, „bağıntılama ve “aktarma” öne çıkar.
Bağımsallıkla birleşim değerinin benzerliği, birleşim değerinin eylem ile ad arasındaki bağımsallık ilişkisinin sayısal görünümünü motive etmesidir. Yönetim kavramıyla ilişkili olmasının nedeni ise, yönetimin bağımsallık ilişkisinin tersi olmasındandır. Birleşim değerinin yönetim ve bağımsallıktan farkı, eylemin kendi çevresinde yarattığı ve boşluk diye nitelenen eyleyenlerin sayısını ve niteliğini belirlemesidir.

Anahtar sözcükler: Yönetim, bağımsallık, birleşim değeri.