Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet ŞEREMET / Faruk ALAEDDİNOĞLU

NO Makale Adı
1484564465 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Etik Tartışmalar: Eleştirel CBS’ye Yönelik Bir Literatür Analizi

Coğrafya’nın kantitatif devriminden sonra CBS’ye yönelik üretilen eleştirilere ek olarak CBS’nin eleştirel Coğrafya için önemini ve etkileşimini ortaya koymak amacıyla 1990’ların sonlarına doğru ortaya çıkmış ve Coğrafya araştırmalarının yakın tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu bağlamda, E-CBS’nin Coğrafya’nın eleştirel kuramlarıyla (Marksist ve Feminist Coğrafya gibi) etkileşimli bir şekilde ortaya çıktığını ifade etmek çokta yanlış olmayacaktır. Temel olarak, E-CBS’yi özellikle 90’lı yılların sonlarına doğru Schuurman ve Kwan’ın alan yazınına kazandırdığı eserler çerçevesinde ele almak mümkündür.
Deskriptif niteliğikte olan bu çalışma ile aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:
a)Eleştirel CBS nedir? Tarih içerisindeki hangi aşamalar geçirmiştir ve günümüzdeki uygulama alanları nelerdir?
b)CBS yapmanın ve kullanmanın karşı karşıya olduğu etik sorunlar nelerdir?
Bu sorulara yanıt bulabilmek için literatür detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Özellikle bu alandaki saygın dergilerden olan, ‘Progress in Human Geography’;GIScience, ‘Transactions in GIS’ ve ‘Cartography’ gibi dergilerde (1990’lardan günümüze kadar) yayınlanmış makaleler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Sonuç olarak, E-CBS’nin, günümüzde daha çok Feminist Coğrafya, Sosyal Adaletsizlik, Toplumsal Katılım ve Nitel CBS konularıyla doğrudan bağlantılı araştırmaları ele aldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel CBS, Dijital Toplum, Derleme, Eleştirel Coğrafya