Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mikail KOLUTEK

NO Makale Adı
1483968337 İşgal Öncesi İzmir’de Asayiş Olayları ve Yerli Rumların Tutumlarına Dair Bir Değerlendirme

I. Dünya Savaşı’ndan mağlup olarak ayrılan Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kalmıştır. Mütarekenin imzalanmasından sonra Anadolu’nun her yerinde savaşın bitmiş olmasının verdiği geçici bir rehavet hâkim olmuştur. Devleti oluşturan tüm anasırda olduğu gibi azınlıklarda da mütarekeyle ilgili olarak hürriyetlerini garanti edecek bir barış havası esmiştir. Ancak bu atmosferin dağılması fazla uzun sürmemiş, 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgaliyle birlikte Milli Mücadele adına çatışmalar ivme kazanmıştır.
Mondros Mütarekesi’nden İzmir’in işgaline kadar geçen süre zarfında İzmir’de yaşanan hadiseler, tarihçiler tarafından pek fazla araştırılmamıştır. Bu bakımdan İzmir Emniyet Müfettişi’nin 1919 yılı Nisan ayına dair yazmış olduğu asayiş raporu önemli bir boşluğu doldurmuştur. Üç ana bölümden müteşekkil olan raporda; sosyal hareketliliklerle ilgili tespitler, Rumların tavırları ve asayişin temini için yapılması gereken öneriler sıralanmıştır. Osmanlı Arşivi’nden edinilen bu rapor doğrultusunda İzmir Rumlarının işgale zemin hazırladıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Emniyet Raporu, İzmir’in İşgali, Nisan 1919, Rum, Yunan.