Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
SEVGİ IŞIK EROL

NO Makale Adı
1481543190 Almanya’da Güvencesiz Çalışmaya Karşı Sendikaların Tutumu

Günümüzde kamu ve özel sektörlerde giderek artan bir şekilde yapısal küçülme ve örgütsel değişim süreci yaşanmaktadır. Küresel sermayenin dünya üzerinde yeniden yapılanmasıyla birlikte işgücü piyasalarında da bir değişim ve yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. Bu değişim işgücü istihdamını sadece geri kalmış ülkelerde değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de güvencesiz bir hale getirmeye başlamıştır. Öyle ki, günümüzde güvencesiz istihdam Alman işgücü piyasalarında da önemli bir endişe unsuru haline gelmiş ve sorunun çözümü için önlemler alınmaya başlamıştır. Bu konuda en etkili yapı hiç şüphe yok ki, sendikalardır. Almanya’da sendikaların, güvencesiz çalışmaya karşı sergiledikleri tutum; geliştirdikleri stratejileri çok önem arzetmektedir. Bu bağlamda sendikaların ele aldığı ilk strateji, toplu pazarlıkların, güvencesiz işçileri kapsayacak şekilde yapılmasıdır. İkincisi güvencesiz işlerin kaldırılması ya da en azından sınırlandırılmasıdır. Üçüncü strateji, güvencesiz istihdam edilenlerin, örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Sendikaların konu ile ilgili son stratejisi de düzgün işlerin diğer bir ifadeyle insan onuruna yakışacak işlerin yaygınlaştırılması şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Almanya, güvencesiz istihdam, sendika, işgücü, işgücü piyasası.