Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Nihal Sirin PINARCIOGLU

NO Makale Adı
1480941127 Eril Siyasette Kadın Temsili (Mi?)

Türkiye’de kadınların ulusal ve yerel siyasetteki temsil oranları oldukça düşüktür. Kadınların siyasete girmelerini güçleştiren en önemli nedenlerden biri, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları özel alanda konumlandırmasına ilişkindir. Bu roller nedeniyle kadınlar kamusal alana ait olarak yapılandırılan politikayı yabancı bir mesele olarak görmek üzere toplumsallaşmışlardır. Eril norm ve deneyimlere dayalı bir siyaset pratiğinde kadınların siyasal katılım ve temsilleri nicelik ve nitelik itibariyle zayıf kalmakta ya da mümkün olmamaktadır. Eril siyaset anlayışının gerektirdiği geniş ilişki ağları, sermaye, kamusal alanda geçirilen zaman gibi koşullara çoğu kadın sahip değildir. Bu makale, kadınların var olan sistem içinde siyasetin dışında ya da kıyısında kalmalarının nedenlerine ve sonuçlarına kadın deneyimlerini dâhil ederek odaklanmakta, alternatif bir politikanın imkânları üzerinde durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyasette kadın katılımı ve temsili, eril siyaset, kamusal alan-özel alan, toplumsal cinsiyet