Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Makbule Şiriner Önver

NO Makale Adı
1480699903 Çalışma Yaşamında Mekânsal Esneklik ve Sakatlar

Kapitalizm koşullarında çalışma kentsel mekanda bulunma ve toplumsal ilişkilere dahil olabilmek için zorunludur. Değişen koşullar çerçevesinde gündeme getirilen esnek çalışma sakatlar için bir avantaj olarak sunulmaktadır. Bu çalışma, sakatlara ilişkin yapılan çeşitli alan çalışmalarının verilerini analiz etmektedir. Böylece çalışmanın sakatların kentsel mekânda bulunması açısından ne gibi değişikliklere yol açtığına bakılmaktadır. Çalışmak hem toplumsal hem de mekânsal değişimi beraberinde getirmektedir. Ancak, esnek çalışma sakat bireyle kentsel mekânın ilişkisini asgariye indiren bir çalışma biçimidir. Kentsel mekânda ve diğer mekânlarda değişimin olabilmesi için sakatın evden çıkabilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çalışma, esnek çalışma, mekânsal esneklik, sakatlık, kentsel mekân.