Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İbrahim Hüseyni

NO Makale Adı
1476790806 TÜRKİYE’DE KUR ARTIŞLARI İHRACATI NEDEN ETKİLEMİYOR

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son dönemlerde kurlarda bir yükselme olmasına rağmen ihracatta istenilen artışların yaşanmamasının nedenlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla Türkiye’nin 2010 sonrasında yaptığı aylık ihracat verileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, kur artışına rağmen Türkiye ihracatının artmamasının I-) Ortadoğu’da yaşanan siyasi istikrarsızlık ve petrol fiyatlarındaki düşüş II-) avro-dolar paritesindeki düşüş III-) Rusya-Ukrayna ve Türkiye-Rusya krizinden büyük oranda etkilendiği belirlenmiştir. Bu geçici olguların yanında ülke üretim ve ihracatının gelir esnekliği yüksek olan tüketim ürünlerinden oluşması küresel talepteki düşüşten çok etkilenmesine neden olmuştur. İhracatın küresel dalgalanmalardan çok etkilenmemesi için Ar-Ge harcamalarının arttırılarak üretilen ve ihraç edilen ürünlerin teknoloji yoğunluğu yükseltilmelidir. Böylece bir talep düşüklüğünde, ucuz emeğe sahip ülkelerin rekabetine maruz kalmayacak bir ihracat yapısı oluşarak, ülkenin krizlerden daha az etkilenmesi sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, İhracat, Küresel Talep, Petrol Fiyatları