Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İslam Safa KAYA

NO Makale Adı
1475317812 NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİNİN ULUSLARARASI TEAMÜL HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
Uluslararası teamül hukuku, devletlerin aynı sorun karşısında uzun süre aynı biçimde davranmaları sonucu ortaya çıkan kurallardır. Nükleer santraller bakımından ise önemli ölçüde sınıraşan çevre kirliliğine sebebiyet vermeme, tedbir prensibi ve işbirliği kuralı, uluslararası teamül hukuku kurallarıdır. Önemli ölçüde sınıraşan çevre kirliliğine sebebiyet vermeme, bir devletin bu neviden bir faaliyeti yürütmeme ve yürütülmesine onay vermeme hususunu anlatır. Tedbir, yani ihtiyat prensibi ise risk ve tehlikenin ölçüsünün belirlenmesi ve bu suretle alınacak tedbirlerin nitelik ve niceliğinin ortaya çıkarılması anlamına gelir. Son olarak işbirliği kuralı ise, ulusal-uluslararası, dikey-yatay olmak üzere birçok düzeyde ortaya çıkan bir kuraldır. Bu kural sayesinde, devlet kendi içerisinde kurumlar arası ve devlet-toplum arasında işbirliği gerçekleşmekte, bundan daha önemlisi, devletler arasında kararlara katılım sağlanabilecek şekilde işbirliği fırsatı doğmaktadır.
Tüm bu uluslararası teamül hukuku kuralları nükleer enerji santrallerinin gerek kurulum, gerekse işletim safhalarında uygulanması gereken kurallardır. Bu kuralları içeren uluslararası sözleşmeler de kuralları daha etkin hale getirmektedir. Zira, sözleşmelerin tarafı olan devletler artık pozitif hukuk bakımından da bir yükümlülük altına girmiş olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası Teamül Hukuku, Nükleer Enerji, Uluslararası Hukuk, Enerji Hukuku, Çevre Hukuku.