Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/1 (Sosyal Bilimler)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Tamer KUTLUCA

NO Makale Adı
1471164521 İkinci Dereceden Fonksiyonlar Konusuna İlişkin 10.sınıf Öğrencilerinin Başarı, Özdeğerlendirme ve Tutumlar Arasındaki İlişki

Özet
Bu araştırmanın amacı, onuncu sınıf öğrencilerinin matematiğe ilişkin başarı, özdeğerlendirme, matematiğe yönelik tutumları ve ikinci dereceden fonksiyonlara (İDF) yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri; İDF başarı testi, İDF tutum anketi ve İDF özdeğerlendirme formu ile matematik yönelik tutum ölçeğinden oluşmaktadır. Öğrencilerin başarı puanları ile İDF konusuna yönelik öz değerlendirme puanları arasında anlamlı korelasyon olduğu; öğrencilerin başarı puanları ile matematiğe yönelik tutum puanları arasında ve öğrencilerin matematiğe yönelik tutum puanları ile İDF öz değerlendirme puanları arasında anlamlı korelasyon olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak öğrencilerin matematiğe yönelik tutum puanları ile İDF tutum puanları arasında ve öğrencilerin İDF tutum puanları ile İDF öz değerlendirme puanları arasında anlamlı bir korelasyon olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İkinci dereceden fonksiyonlar, başarı, özdeğerlendirme, tutum