Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/2 (Fen Bilimleri)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mustafa OKUMUŞ / Murat SÜNKÜR

NO Makale Adı
1470044307 Hidrojen Bağlı İkili Kompleks Sıvı Kristalin Termal ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

Özet
Bu çalışmada, 4-oktiloksi benzoik asit (8OBA) ve azeleik asit (AZA)’in ikili kompleksinden sentezlenen yeni supramoleküler sıvı kristalinin termal ve optiksel karakterizasyonu diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ve polarize optik mikroskop (POM) ile yapılmıştır. 8OBA ve AZA arasında hidrojen bağının oluştuğu zayıflatılmış toplam yansıma-kızılötesi spektroskopisi (ATR-IR) ile doğrulanmıştır. DSC ve POM sonuçları yeni supramoleküler kompleksin sıvı kristalik özellikler sergilediğini göstermektedir. 8OBA + AZA ikili kompleksi, DSC ile sürekli ısıtma ve soğutma esnasında dört faz geçiş piki göstermektedir. Bu faz geçişlerinin hepsi birinci düzen geçişidir ve nematik faz termal stabilitesi smektik mezofaz termal stabilitesinten daha yüksektir. Sürekli ısıtma esnasında elde edilen faz geçiş sıcaklıkları, sürekli soğutma esnasında elde edilen faz geçiş sıcaklıklarından daha yüksek, fakat nematik alan daha düşüktür.

Anahtar Sözcükler: Hidrojen bağlı sıvı kristaller, Termal özellikler, Optiksel özellikler