Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Serkan DEMİRAL, Muzaffer KAYA

NO Makale Adı
1467381801 Fransız Dilinin Tipik Özellikleri

ÖZET
Dünyanın en önemli dillerinden biri olan Fransız dilinin en temel özelliklerini incelemeyi amaçladığımız bu çalışmada, öncelikle Fransızcanın tarihsel ve sosyal yönüne değindik. Ardından, Fransızcaya özgü yapıları, verdiğimiz örnek tümceler aracılığıyla açıkladık. Fransız dilinin nasıl bir dil olduğunu merak edenlerin sorularına yanıt vermeyi amaçlayarak; bu dilin nasıl bir sesletim sistemine sahip olduğuna, sözdizimsel oluşumuna, sayıların nasıl söylendiğine, eylem ve ad yapısına, Fransızcada çok merak edilen adların/nesnelerin nasıl eril, dişil ve çoğul olduğuna, sıfatların, zarfların, adılların ve parçasal tanımlıkların tümcede kullanım kurallarına ve Fransızcanın bu dili öğrenenler açısından en zor yapılarından birine istek/dilek kipine değindik.
Anahtar Kelimeler: Fransızca, Dilsel Oluşum, Yapısal İşlev, Tanımlama