Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Şefika Nüvid Alemdaroğlu

NO Makale Adı
1467104044 Rewriting History in John Arden's Left-Handed Liberty

ÖZET
Left-Handed Liberty adlı oyununda John Arden, Kral John ile Baronlar arasında 1215 yılında imzalanan, Magna Carta adlı belgeye yeni bir yaklaşımla, bu belgenin resmi tarihin belirttiği gibi İngiltere tarihinde özgürlükleri gerçekleştirme yolunda sanıldığı kadar önemli bir dönüm noktası olmadığının, Kral John’ın aslında zalim bir kral olmaktan çok, zayıf bir kişiliğe sahip bir insan olduğunun altını çizer. John Arden oyun kişilerini her zaman toplumsal ve politik gerçek yaşam deneyleri çerçevesinde tarihsel kimliklerini aşan yönleriyle canlandıran usta bir yazardır. Tarihsel belgelere dayanmasına karşın oyun tarihe didaktik bir açıdan bakmaz.
Büyük Ferman adıyla da anılan Magna Carta’yı alışılmışın dışında bir yaklaşımla değerlendiren John Arden, oyuna yazdığı Önsözde de belirttiği gibi, o dönemde önemli görevler üstlenmiş olan kişileri yeniden canlandırırken, tarihsel belgelerde rastlanmamakla birlikte Orta Çağ Avrupasının ruhuna uygun bilgiler eklemiştir.
Anahtar Sözcükler: tarih, Magna Carta, belge, imgelem gücü, ideoloji