Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet Ali YAVUZ Hakan YILDIRIM Ahmet ONAY

NO Makale Adı
1466878694 Dünya Antepfıstığı Üretiminde Son On Yılın Değerlendirilmesi

ÖZET: Bu çalışmada, antepfıstığı üretimi açısından Dünya’da önde gelen ilk 10 ülkeye ait üretim miktarı, üretim alanı ve toplam ağaç sayısı gibi verilerden faydalanılacaktır (Anonim, 2016A). 2013 yılı Dünya Antepfıstığı üretimi 916.921 ton olup; İran 478.600 ton üretim ile birinci sırada, ABD 196.988 ton ile ikinci sırada ve Türkiye 88.600 ton ile üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde yetiştirilen çeşitlerdeki periyodisite sorunundan dolayı var yılı ve yok yılı arasındaki verim dalgalanması %12.5-66.6 arasında gerçekleşmiştir. 10 yıllık verilerde ortalama %36 düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu oran ABD’de %28 iken, birinci sırada olan İran’da 10 yılda sadece 2004 yılında %39 düşüş olduğu bildirilmiştir. 2003-2013 yılları arasında üretim alanı artışı Türkiye’de 16.881 ha, İran’da 52.225 ha, ABD’de 48.410 ha olmuştur. 2003-2013 yılları arasında üretimde meydana gelen olumlu ya da olumsuz; artış ya da azalış nedenlerinin irdelenmesi suretiyle Türkiye açısından antepfıstığı yetiştiriciliği konusunda uygulanması gereken stratejiler vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Dünya toplam üretiminin %90’ından fazlasını üreten İran, ABD ve Türkiye’de yetiştiricilikte kullanılan anaç ve çeşitler hakkında bir kısım bilgilendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı, Periyodisite, Üretim miktarı, Üretim alanı.