Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İhsan Çetin, Mahmut Tahir Nalbantçılar , Ramazan İnci, Aydan Nazik, Kezban Tosun

NO Makale Adı
1466776772 İçme suyu sodyum, potasyum ve klor düzeylerinin, 55-70 yaş aralığındaki kadınların vücut kompozisyonlarıyla korelasyonu

ÖZET
AMAÇ: Bu çalışmada, içme suyu makro element düzeylerinin, 55-70 yaş aralığındaki kadınlarda vücut kompozisyonlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bu çalışmaya, vücut kütle indeksi (VKİ) referans değerlerine göre normal, kilolu ve obez olarak üç gruba ayrılan, 55-70 yaş aralığında toplam 80 kadın dâhil edilmiştir. Kadınlara ait vücut kompozisyonları, biyoelektrik impedans cihazı kullanılarak ölçüldü. İçme sularındaki sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), fosfor (P), klor (Cl) ve kükürt (S) düzeyleri endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometre cihazı kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: İçme suyu Na, Mg ve Cl seviyelerinin kadınlara ait kilo, VKİ ve yağ kütlesi ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif ilişkili olduğu bulundu. İçme suyu K seviyelerinin kadınlara ait kilo, VKİ ve yağ kütlesi ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif ilişkili olduğu belirlendi.
SONUÇ:
Bu bulgulardan yola çıkarak, içme suyu Na, K, Mg ve Cl düzeylerinin, bu suyu tüketen 55-70 yaş arası kadınların vücut kompozisyonları ile ilişkili olduğu ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, içme suyu, makro element, vücut kütle indeksi, yağ kütlesi