Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Leyla EREN KARAHAN

NO Makale Adı
1466765193 Batman’da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri

ÖZET
Bu araştırmada Batman ili merkez köylerinden toplanan 20 adet yoğurt örneğinin bazı kimyasal, tekstürel ve mikrobiyolojik özellikleri belirlenmiştir. Yoğurt örneklerinin pH, titrasyon asitliği, kurumadde, yağ, yağsız kurumadde, toplam azot, protein, kül değerleri ortalamalar olarak sırasıyla 3.88, %0.996, %13.70, %4.4, %9.42, %0.767, %4.90, %0.912 şeklinde bulunmuştur. Yoğurt örneklerinin tekstür profil analizleri ise ortalamalar olarak sırasıyla sıkılık 38.43 g, kıvam 294.04 g.sec, iç yapışkanlık -29.49g ve viskozite indeksi -23.26 g.sec şeklinde belirlenmiştir.
Elde edilen bulgulara göre yoğurt örneklerinin kimyasal özellikler bakımından %55’inin Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliğine uygun olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Batman, Yoğurt, Tekstürel özellik, Kimyasal özellik