Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/2 (Fen Bilimleri)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Serdar EKİNCİ / Baran HEKİMOĞLU

NO Makale Adı
1466761131 Coordinated Design of TCSC and PSS by Using PSO Algorithm for Enhancement of SMIB Power System Stability

ÖZET: Bu çalışmanın temel amacı, tek makinalı sonsuz baralı (TMSB) güç sisteminde tristör kontrollü seri kompanzatör (TKSK) ve güç sistemi kararlı kılıcısının (GSKK) bireysel ve koordineli tasarım yoluyla güç sistemi kararlılığının iyileştirilmesini araştırmaktır. GSKK ve TKSK tabanlı kontrolörlerin koordineli tasarım problemi özdeğer tabanlı bir amaç fonksiyonu ile bir optimizasyon problemi olarak formüle edildi. Daha sonra parçacık sürü optimizasyonu (PSO) algoritması uygun kontrolör parametrelerini bulması için uygulandı. GSKK ve TKSK tabanlı kontrolörlerin performansını karşılaştırmak amacıyla, bireysel ve koordineli uygulamalar için bunların her ikisi ilkin bağımsız ve daha sonra koordineli bir şekilde tasarlandı. Önerilen stabilizatörler çeşitli arızalara maruz kalan zayıf bağlı bir güç sistemi üzerinde test edildi. Özdeğer analizi ve lineer olmayan simülasyon sonuçları önerilen kontrolörlerin dayanıklılığı ile etkinliğini ve düşük frekanslı salınımların etkin bir şekilde sönümlenmelerini sağlama becerilerini göstermektedir. Simülasyonlar için Matlab/SIMULINK yazılım paketi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Parçacık Sürü Optimizasyonu, Güç Sistemi Kararlılığı, PSS, Eşzamanlı Stabilizasyon, TKSK.