Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Tamer KUTLUCA

NO Makale Adı
1466758254 Çoklu Zekâ Kuramınının Kullanılabilirliğine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Doğrusal Denklemler Ve Koordinat Sistemi

Özet
Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf doğrusal denklemler ve koordinat sistemi konusunda çoklu zekâ kuramına göre hazırlanmış etkinlikleri tanıtmak ve öğrencilerin görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaçla 7. Sınıf kazanımlara uygun olacak şekilde çoklu zekâ kuramına göre beş etkinlik geliştirilmiştir. Araştırmada amaçlı örneklem kapsamında, matematik ders notu ortalaması yüksek 15 yedinci sınıf öğrencisi örneklemi oluşturmaktadır. Öğrenci görüşlerini almak için dört sorudan oluşan açık uçlu anket uygulanmıştır. Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplar betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrenciler, genel olarak çoklu zekâ etkinlikleri ile ders işlenişinin eğlenceli olduğunu, konunun etkinlikler ile daha kalıcı olacağını düşündüklerini belirterek ders işlenişinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Yapılan bu etkinlik çalışmaları ile konunun diğer disiplinler ile ilişkilendirilmesine ve günlük hayat ile ilişkilendirmesine katkı sağlanacağı, böylece matematiğin daha değerli ilgilenilmesi gereken bir ders olduğu konusunda öğrencilerin bakış açılarının değişimine katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Zekâ Kuramı, Doğrusal Denklemler ve Koordinat Sistemi