Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/2 (Fen Bilimleri)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Şahin ASLAN / Seçil Nazife PARLAK

NO Makale Adı
1465997559 Tip 1 Diyabetes Mellitusun Parotis Bezi Üzerine Olan Etkileri

Tükürük salgısı, büyük ve küçük tükürük bezlerinden ağız boşluğuna salgı kanalları aracılığı ile iletilen, seröz ve/ veya müköz tipte, besinlerin sindirimine yardımcı, oral mukozanın bütünlüğü ve devamlılığında önemli rol oynayan bir öğedir. Fonksiyonları arasında besinlerin ıslatılması ve kayganlaştırılması, üst sindirim yollarının nemlendirilmesi, besinlerin suda çözünmesini sağlayarak tat tomurcukları reseptörlerinin uyarılması vb. bulunmaktadır. Salgı içeriğinde karbonhidrat ve yağların sindiriminde görev alan enzimler, oral kavitenin enfeksiyöz ajanlara karşı korunmasında önemli olan protein ve enzimler bulunur. Tükürük salgısının miktarı ve içeriğindeki değişiklikler insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiler.
Parotis bezi en büyük tükürük bezidir ve saf seröz salgı yapar. Tükürüğün yaklaşık ¼ ‘ünü sağlayarak tükürük oluşumuna çok önemli ölçüde katkıda bulunur. İçeriğinde α-amilaz, peroksidaz, lizozim gibi sindirici enzimler ve sistatin, histatin gibi antimikrobiyal etkili proteinler bulunur. Ayrıca vücut savunmasında rol oynayan İmmunglobülin A proteinini salgılar.
Diyabetes Mellitus, hiperglisemi ile karakterize metabolik bir hastalıktır. Birçok sistem, organ ve dokularda komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Etkilediği dokular içerisinde parotis dokusu da yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, IGF 1, INS-R, Lipid Birikimi, Parotis, Tükürük