Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet Akif KÜTÜKÇÜ İslam Safa KAYA

NO Makale Adı
1465812402 Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Doğu Akdeniz’deki Petrol ve Doğalgaz Kaynakları ile Türkiye’nin Hukuki Durumu

ÖZET
Türkiye’nin petrol ve doğalgaz üretimi, tüketiminden çok daha düşük seviyededir. Hal böyle olunca, tüketimini karşılamak için gerekli olan kaynak çeşitliliğini artırmak durumundadır. Doğu Akdeniz de yeni kaynak keşiflerinin yapıldığı ve üretime dahil edildiği önemli bir bölgedir. Bu bağlamda Türkiye, bölgedeki etkinliğini artırarak, şu ana kadar çözümsüz kalan sorunları da bir an önce çözerek hak ve yetki sahasını genişletmelidir.
‘’Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Doğu Akdeniz’deki Petrol ve Doğalgaz Kaynakları ile Türkiye’nin Hukuki Durumu’’ isimli çalışmanın amacı, bu bölgedeki petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu alanlardaki yetki ve sınırlandırma sorunlarını tahlil etmek ve Türkiye’nin hukuki konumuna dair açıklamalar yaparak, yapılması gerekli iş ve işlemlere ilişkin bilimsel tespitler yapmaktır. Bu çerçevede Uluslararası Deniz Hukuku’nun kaynakları kısaca açıklanmış, akabinde çalışma konusunun ilgili olduğu deniz yetki alanlarına ilişkin bilgi verilmiştir. Bölgedeki devletlerin deniz yetki alanlarında sahip oldukları ve sahip olmaları gereken alanlar arasındaki farklar ortaya konulmuştur. Daha sonra, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin prensipler anlatılmıştır. Son olarak, da petrol ve doğalgaz kaynakları özelinde Doğu Akdeniz’deki devletlerin deniz yetki alanları tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Deniz Hukuku, Doğu Akdeniz, Petrol, Doğalgaz, Türkiye.