Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Seray GÜLERTEKİN GENÇ Volkan GENÇ Murat GÜMÜŞ

NO Makale Adı
1465476236 Otel İşletmelerinde Duygusal Zekanın İş Stresi ve İş Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi

Özet
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların duygusal zekalarının iş stresi ve iş yaşam dengesi üzerindeki etkisi olup olmadığını ortaya koymaktır. Bunun yanında, iş stresinin iş yaşam dengesi üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da incelenmeye çalışılmaktadır. Çalışma evreni, Antalya ilinin Alanya ilçe sınırları içinde yer alan 5 yıldızlı otel işletmelerinin çalışanlarını ve yöneticilerini kapsamaktadır. Çalışan ya da yöneticilerden ulaşılabilen 201’i araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Anket, kolayda örnekleme yönetimi ile 2014 yılı Haziran-Aralık ayları içinde yüz yüze ve bırak topla teknikleriyle toplanmıştır. Veriler, yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların kendi duygularının farkında olması ve duygu düzenlemenin iş stresini etkilediği, bunun yanında duygusal zekanın iş yaşam dengesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, İş Stresi, İş Yaşam Dengesi, Otel İşletmeleri