Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 7, Sayı 1/2 (Fen Bilimleri)  Ocak - Haziran 2017  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hamit ADIN / Fevzi YAŞAR / Şehmus ALTUN / Bahattin IŞCAN

NO Makale Adı
1465377040 Batman Şehir Merkezinde Hava Kirliliği ve Kontrolü

Özet
Bu çalışmada yapılan analizler, geçmiş yılların verileri ve en önemli atmosferik hava kirliliği bileşenlerinin ölçüm değerleri kullanılarak Batman şehir merkezindeki hava kirliliği kalite indekslerine göre araştırılmıştır. Batman şehir merkezide, hava kirliliği oluşturan temel bileşenlerden olan kükürtdioksit(SO2) ve partikül maddeler (PM) 2006-2011 yılları için incelenmiştir. Ölçülen değerler, Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği (HKKY) ve Avrupa Birliğinin (AB) belirlediği sınır değerlere göre kıyaslanmıştır. Buna göre, Batman şehir merkezindeki hava kirliliği sınır değerleri HKKY değerlerinin altında kalmış fakat AB’nin belirlediği sınır değerlerin üstünde kalmıştır. Sonuç olarak, Batman şehir merkezinde düzenli hava kalitesi ölçümleri yapılmamakta olup, yerel bir çevre komitesinin oluşturulması, hava kirliliğinin önlenmesinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Alınması gereken tedbirler ayrıca sıralanmıştır.
Anahtar kelimeler: Hava Kirliliği, Hava Kalitesi, Batman, Partikül Maddeler, SO2.