Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mahfuz ZARİÇ

NO Makale Adı
1464964009 Kullanılan Hattın Türü Bakımından İslam Hat Sanatında Besmele

ÖZET
Üç boyutlu plastik sanatlara mesafeli yaklaşan İslam medeniyetinde hat sanatında muazzam bir zenginlik söz konusudur.
İslam medeniyetinde “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” mealiyle Türkçeye tercüme edilen Besmele lafzınahayatın pek çok alanındabüyük bir önem atfedilmiştir. İslam’ın çizgi sanatı olanhat sanatında Besmele’ningüzel yazımına ayrı bir önem verilmiştir. Hattatlar, estetik değere sahip besmele örnekleri verebilmek için adeta birbirleriyle yarışmışlardır.
Altıncı asırdan günümüze kadar hat sanatçıları bu bağlamda başta kûfî ve ma’kıl’î;Aklâm-ı sitte’denmuhakkak, reyhanî; sülüs, nesih; tevki’ ve rikaa’,Aklâm-ı sitte sonrası ise ta’lîk, divanî ve rik’a gibi hat çeşitleriyle Besmele’ler kaleme almışlardır.
Bu çalışmanın gayesi öncelikle hat sanatına ilgi duyacakların İslam yazısı olarak çeşitli hatlara - göz aşinalığını sağlamak ve hat sanatçılarının zengin hayal gücünü dikkatlere sunmaktır. İnceleme tarihi hat türlerinin gelişimlerini dikkate alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: hat sanatı, Besmele, estetik, Aklâm-ı sitte.