Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
BEGÜM ÖKTEM

NO Makale Adı
1464959330 Atık Yönetiminde Entegre Uygulama

ÖZET
Doğal kaynakların sınırlı olması ve insan ihtiyaçlarının gelecekte karşılanamama riski, kaynakların verimli kullanılmasını ve etkin yönetimini gerekli kılar. Bu amaçla çalışmada atık yönetiminde kamu-özel sektör ortaklığı ile entegre bir uygulama olan Atık Borsası incelenmektedir.
Çalışmada öncelikle temel kavramlar olan atık, atık yönetimi ve Atık Borsası kavramlarına yer verilmektedir. Ardından Atık Borsası’nın gelişimi açıklanarak, Atık Borsası’nın çalışma sistemi, avantajları belirtilmektedir. Atık Borsası’nın Türkiye’de ve dünyada uygulamalarına yer verilerek çalışma sonlandırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Atık, Atık Borsası, Türkiye, Dünya