Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
erkin nevzat güdelci

NO Makale Adı
1464958724 İşletme Düzeyinde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi – Bist’de Faaliyet Gösteren Gübre İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

ÖZET

Çalışma sermayesi işletmenin faaliyetlerini sürdürme noktasında önemli bir kavramdır. İşletmeler çalışma sermayesi arttırarak, borçlarını ödeme gücünü yükselmekte, bu ise gelecekte karşılaşılabilecek zorluklar karşısında işletmenin kendisini daha güvende hissetmesini sağlamaktadır. Fakat bu garantici tavır işletmenin birçok varlığının atıl kalmasına neden olmakla birlikte kullanılmayan bu kaynaklar işletmeye fazladan bir maliyet yaratmaktadır. Önemli olan ise optimal tutarda bir çalışma sermayesi bulundurmaktır. Bu yüzden teoride çalışma sermayesi ile karlılık arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu, çalışma sermayesi arttıkça karlılığın düşeceği ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı karlılık ve çalışma sermayesi arasındaki bu ilişkinin ispatına yöneliktir.
Çalışma sermayesi ve karlılık arasındaki ilişkiyi açıklamak için BİST’de gübre sektöründe faaliyet gösteren 3 işletmenin panel verilerinden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çalışma sermayesi, Karlılık, Gübre sektörü.