Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ömer Faruk ELALTUNTAŞ

NO Makale Adı
1464782175 BEKTAŞÎ FIKRALARINDA SİYASİ YANSIMALAR

Özet
Bektaşîlik anlayışı Türk kültür ve sosyal hayatı içerisinde önemli bir yer tutar. Kadim Türk düşüncesinin ritüellerini yansıtan bu anlayış, zaman içerisinde yaygınlaşıp gelişerek toplumda önemli derecede karşılık bulmuş, tasavvufi bir akım haline gelmiş ve önemli Türk tarikatlarından biri olmuştur. Bektaşîliğin zengin bir edebiyata sahip olması, günümüze kadar bu anlayışın taşınmasında en önemli etkenlerden biri olmuştur. Bu zengin edebiyat içerisinde, Bektaşî fıkraları oldukça değerlidir. Bektaşîler, siyasal yapıyla kimi zaman birlikte hareket etmiş, kimi zaman da ters düşmüşlerdir. Bu durum tarihi gerçeklik yönüyle fıkralara nükteli bir şekilde yansımıştır.

Anahtar Kelimeler: Bektaşîlik, Osmanlı İmparatorluğu, Halk Kültürü, Fıkra, Siyaset.