Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Zeynep İLKILIÇ

NO Makale Adı
1464288045 Türkiye’de Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Enerji Sistemlerinin Gelişimi

Bu çalışmada Türkiye’deki rüzgar enerjisi potansiyeli ve rüzgar enerji sistemlerinin kullanımı incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki rüzgar potansiyeli ve rüzgar enerji dönüşüm sistemlerinin geleceğini araştırmaktır. Çoğu bölgelerin rüzgar enerji potansiyeli incelenmiş ve Türkiye’deki gelişimleri tartışılmıştır. Değişik bölgeler göz önüne alınarak yerel rüzgar hızlarında saatlik olarak veriler alınmış ve analiz edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan veriler 2015 yılı için Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden (EIEİ) alınmıştır. Türkiye’nin teorik kullanılabilir rüzgar enerji potansiyeli Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TUREB)’e göre 131.756,40 MW kara ve deniz gücü 17.393,20 MW olarak tespit edilmiştir. Türkiye 1998 yılında toplam kurulu gücü 1.5 MW iken bu kapasite 2015’te 4.718,30 MW’a yükselmiştir.
Anahtar kelimeler: Rüzgar, rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji, rüzgâr tarlaları