Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehtap Nasıroğlu

NO Makale Adı
1462175478 XVI. Yüzyılda Hama Sancağında Konar-Göçerler

Osmanlı döneminde Suriye coğrafyası konar-göçer nüfus bakımından oldukça zengindi. 16. yüzyılda bu bölgede yer alan Halep, Şam, Trablus ve Humus sancaklarında olduğu gibi Hama sancağında da Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşan konar-göçerler bulunuyordu. Osmanlı nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan konar-göçerler Hama sancağında da hayvancılıkla uğraşır ve mevsimden mevsime farklı coğrafyalara göç ederlerdi. Hama’da yaşayan konar-göçerlerden Türkmenler çoğunlukla Hama nahiyesinde yaşarken, Ekrad cemaatlerinin büyük bölümü Barin nahiyesinde yaşamaktaydı.
Bu çalışmada 1526 yılından 1594 yılına kadar geçen sürede Hama’da yaşayan Türkmen, Kürt ve Arap aşiretlerinin nüfusu tespit edilerek bunların çoğunlukla sancağın hangi bölgelerini yaşam alanı olarak seçtikleri ve ne tür vergiler ödedikleri anlatılmaya çalışılacaktır.