Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Sönmez ARSLAN Murat SÜNKÜR Sibel KORUNUR

NO Makale Adı
1459940584 Kimyasal Kaymanın Basit Teorisi ve Uygulamalar

Kimyasal kayma kimyasal ve biyolojik moleküllerin tanımlanmasında yoğun kullanılan bir araç olmaktadır. Teorisi oldukça eski yıllarda oluşturulmuştur. Bu çalışmada, kitapların derinliklerinde kalan bu teori su yüzüne çıkarılarak, okuyucunun dikkatine sunulmaktadır. Okuyucunun kolay anlayabilmesi için, daha ziyade basit olan küresel yapılı moleküllerin ve sıvılardaki moleküllerin kimyasal kaymasının teorisi öne çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal kayma teorisi, kimyasal kayma, perdeleme sabiti, Kimyasal kayma uygulamaları