Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hakan KARAKAYA Aydın DURMUŞ

NO Makale Adı
1459251898 Numerical and Experimental Study Of Air Flow By Natural Convection In A Rectangular Open Cavity Cooled Top and Bottom Surfaces

Özet
Bu çalışma ile ilk olarak kapalı kübik hacmin ön yüzeyinin çevreye açılmasıyla kübik boşluk haline gelen hacimde, alt ve üst yüzeyinden soğutma sınır şartında, laminer durumda doğal taşınım deneysel ve teorik olarak araştırılmıştır. Elde edilen ölçümler Fluent 6.3 paket programı yardımı ile çözülmüş ve deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır.
Doğal taşınım şartlarını sağlayabilmek için bu deneysel çalışma ile 2x2x1,8m ebatlarında bir şartlandırma odası uygulamaya dahil edilmiştir. Ayrıca deney düzeneğinin giriş ağzı bu şartlandırma odasına verilmiştir. Son olarak bu çalışma ile sıcaklık değişimi, hız vektörleri ve akım fonksiyonu grafikleri elde edilmiştir. Buna ek olarak Nusselt sayısının zamana bağlı değişimi teorik ve deneysel çalışmalar sonucunda elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Doğal taşınım, Laminer akış, Açık hacim, Kübik kapalı hacim.