Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hatice Yaren KULOĞLU

NO Makale Adı
1459032527 Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Lens’inin Işık Mikroskopik Düzeyde Araştırılması

ÖZET
Bu çalışmada kınalı keklik (Alectoris chukar) lens’inin ışık mikroskobik düzeyde araştırılması amaçlandı. Çalışma materyali olarak 6 adet kınalı keklik göz lens’leri kullanıldı. Lens’in; lens kapsülü, subkapsüler epitel ve lens cismi olmak üzere üç tabakadan oluştuğu belirlendi. Lens kapsülünün, lensi dıştan sardığı ve ön yüzde biraz kalınlaşmış olduğu gözlendi. Subkapsüler epitelde sadece lens’in ön yüzünde tek sıra halinde kübik epitel hücreleri vardı. Lens cisminin başlıca lens fibrillerinden oluştuğu ve lens’in merkezinde yer alan fibrillerin çekirdeklerini kaybettikleri gözlendi.
Anahtar kelimeler: Lens, ışık mikroskobu, keklik, histoloji