Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hatice Yaren KULOĞLU

NO Makale Adı
1458986225 Farklı Gelişim Dönemlerinde Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Dil Bezlerinin Histolojik Gelişimi ve Histokimyasal Yapısı

ÖZET
Bu çalışmada kınalı keklik (Alectoris chukar) dil bezlerinin farklı gelişim evrelerinde histolojik yapısı ve histokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışma materyali olarak 2,3,4, ve 6 aylık keklik dil bezleri kullanıldı. Dil bezlerinin basit dallanmış tübüler bez yapısında olduğu belirlendi. Anterior dil bezlerinin seröz ve serömüköz, posterior dil bezlerinin ise müköz karakterde olduğu gözlendi. Anterior dil bezleri hem PAS (Periyodik asit Schiff) hem de AB (Alsiyan Blue) pH=2,5 boyama metodunda, posterior dil bezlerinden daha güçlü reaksiyon gösterdi. Histolojik ve histokimyasal bulgular sonucunda 2,3,4 ve 6 aylık kınalı keklik dil bezleri arasında belirgin bir farklılık gözlenmedi.
Anahtar kelimeler: Kınalı keklik, dil bezleri, histoloji