Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
orhan Turan

NO Makale Adı
1458846664 1950-1960 ARASINDA YAYIMLANAN GAZETELER VE KIBRISLI TÜRKLER

Özet
1950–1960 arası Kıbrıs sorunun siyasallaştığı dönem olarak bilinir. Zira sorunun ortaya çıkışıyla birlikte Türkiye, Kıbrıs’ta taraf olmaya başladı. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs konusundaki politikaları genellikle birbirine zıt olarak oluştu.

Bu çalışmada yukarıda döneme ilişkin olarak Kıbrıs’ta çıkarılan Türk gazeteleri ele alınmıştır. Kıbrıs Türk basını dönemin atmosferini yansıtması açısından önemliydi. Gazetelerin haber künyesi, içeriği ve yayın politikası hakkında bilgiler çalışmanın ana gayesini oluşturmaktadır. Diğer taraftan gazetelerden yararlanılarak Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi verilmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, basın, Türkler, ekonomi, siyaset