Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Aysegül Kanbak

NO Makale Adı
1458649147 İstanbul Yedikule Bostanları: Bir Yerinden Üretim Pratiği

Özet
Bu çalışma, sürdürülebilir kent politikaları içinde kentsel tarımın rolünü, İstanbul’un kent içi tarımsal arazilerini oluşturan Yedikule Bostanları örneği üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Kentsel tarım ve sürdürülebilirlik ilişkisini konu alan bu makalenin temel hedefi, Yedikule Bostanları üzerinden, kentsel sürdürebilirliğin olabilirliğinin ve bu bostanların bahsi geçen ilişkiye örnek olup olmayacağının, eldeki literatür ve güncel eğilimler bağlamında tartışılmasıdır. Ortak geleceğin yaratılmasında anahtar kavram olan sürdürülebilirlik, kentsel kalkınmanın da temel argümanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Kent içinde üretilen değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını ifade eden sürdürülebilir kentsel gelişmenin araçlarından biri de kent tarımdır. Küresel gıda pazarının değil kentin kendi ihtiyaçlarına yönelik yapılan kent tarımı, yerinden üretim ile sürdürülebilir kent yaşamı için önemli bir unsurdur. 1500 yıldan fazla bir süredir kentsel tarım için kullanılan Yedikule Bostanları da, bu üretim örneklerinden biridir. Yerinde üretim ve yerinden yönetim prensipleri ile çalışan Yedikule bostanları günümüzde İstanbul’un yapı inşa süreçlerinin tehdidi altındadır ve bu durum tarımsal üretim ve kentleşme eğilimlerini bir arada tartışmayı gerektirmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik, Kentsel Kalkınma, Kentsel Tarım, Yedikule Bostanları