Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İhsan BURAK BİRECİKLİ

NO Makale Adı
1457008717 Arnavud İttihad Komitesinin İki Beyannâmesi

ÖZET
Arnavutluk, Balkanlarda Osmanlı Devleti idaresi altında bir bölgedir. Osmanlı otoritesinin Balkanlarda zayıflamaya başlaması üzerine bazı Arnavutlar geleceklerini korumak için harekete geçtiler. Büyük devletler Arnavutların çoğunluk olduğu yerlerin bir Arnavutluk Devleti çatısı altında bulunmasına izin vermediler. Arnavutluk, bağımsızlığını Balkan Savaşlarından sonra kazandı. Büyük devletler (İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya ve Rusya) Arnavutların yaşadığı toprakların komşu Balkan devletlerinin işgaline girmesine göz yumdular. Arnavut milliyetçiler ve aydınlar, ayrılıkçı komite, cemiyet ve kulüplerde aktif olarak çalıştılar. Bu çalışma Arnavud İttihad Komitesi’ne ait olduğu iddia edilen iki beyannâmeyi incelemektedir.
Anahtar Sözcükler: Arnavud İttihad Komitesi, Arnavutluk Sorunu, Başkım Komitesi, Arnavut Ayrılıkçı Cemiyetleri.