Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Murat SÜNKÜR

NO Makale Adı
1456741824 Bazı Makrosiklik Resöptörlerin Moleküler Tanımada Kullanılması Üzerine Bir Derleme

Özet
Moleküler tanıma çalışmalarının organik kimyadaki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Canlı hücrelerindeki biyomoleküllerde, tıbbi ve zirai ilaçların çoğunda kiral moleküller bulunmaktadır. Biyolojik moleküllerin temel yapı taşı olmalarından dolayı amin veya protonlanmış amin bileşikleri ile yapılan moleküler tanıma çalışmaları çok ilgi görmektedir. Bu kiral moleküllerin tanıma çalışmalarında kullanmak için de birçok yeni reseptör bileşik sentezlenmiştir.
Bu çalışmada dört makrosiklik reseptörün kiral organik amonyum tuzları ve amino asitlerle tanıma çalışmalarında kullanılan nicel tayin yöntemleri üzerine bir inceleme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Moleküler tanıma, kiral molekül, spektroskopi, moleküler modelleme.