Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Selman AYDIN

NO Makale Adı
1455116264 Farklı Tozlarla Yanma Odası Yüzeyleri Termal Yalıtılmış Bir Dizel Motorunda Biyoyakıt Kullanımının Yalıtım Malzemesi ve Motor Parçaları Üzerindeki Etkileri

ÖZET

Bu çalışmada, plazma püskürtme yöntemiyle farklı tozlarla yanma odası yüzeyi yalıtılmış bir dizel motorunda, uzun bir çalışmadan sonra kaplama tabakasının mikroyapı analizi ve çalışma performansına etkileri incelenmiştir. İlk önce motorun yanma odasına bakan piston ve supaplarının alın yüzeyleri, motorun sıkıştırma oranı değişmeyecek şekilde, plazma sprey yöntemi ile 100 μm kadar NiCrAl astar tabaka ve bu tabakanın üzerine 400 μm olmak üzere %88 ZrO2, %4 MgO ve %8 Al2O3 ana kaplama malzemesi ile kaplanmıştır. Daha sonra yalıtılmış bu dizel motorda 1800 d/d’da ve biyoyakıt ile uzun süre çalıştırılarak biyoyakıtın motor parçaları ve termal bariyerle kaplanmış malzeme üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, yanma odası parçalarının plazma püskürtme yöntemi ile kaplanabilirliği, piston ve supapların verimliliğini arttırabildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, makroyapı ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) incelemeleri sonucunda tabakalar arası bağlanmanın iyi bir şekilde gerçekleştiği, kaplama tabakasında hiçbir gözenek ve çatlak gibi süreksizlerin oluşmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Plazma püskürtme, Termal bariyer kaplama, SEM, Biyoyakıt, Dizel motoru,