Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Umut BALCI, Fatih Hasan HANÇER

NO Makale Adı
1452508743 Fachbegriffe des Tourismus im Deutschen und im Türkischen: Eine vergleichende Arbeit

Turizm bir bilim dalı olarak son zamanlarda yaygınlık kazanan bir alandır. Kültür bilimi, siyaset bilimi ve ekonomi ile olan sıkı bağlantısı önem kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Turizm alanıyla ilgili kavramları tanımlamak turizmin diğer bilim dallarıyla sıkı bağlantısından dolayı zorlaşmaktadır, o yüzden bu alanla ilgili standart tanımlamalar yapmak güçtür. Bu çalışmada Türk ve Alman akademisyen ve bilim adamlarının turizm ile ilgili kavramlardan ne anladıkları Turizm, Seyahat, Gezi kavramları örneğinde karşılaştırmalı bir şekilde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmadan yola çıkarak Almanca ve Türkçe tanımlamalar arasındaki benzer ve farklı noktalar ortaya konmuştur.
Anahtar sözcükler: Turizmin temel kavramları, Turizm, Yabancı Turizmi, Gezi, Seyahat