Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hacı Alim BARAN, Tamer SEVER, Mehmet Veysel ERMİN, Ahmet DEĞİRMENCİ

NO Makale Adı
1452253162 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Maden Haritalarının Oluşturulması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

ÖZET
Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) uygulama alanları gün geçtikçe genişlemekte ve mühendislik alanında da kullanımı gittikçe artmaktadır. Jeoloji Mühendisliği’nin uygulama alanlarından biri de maden yataklarının dağılımının haritalandırılmasıyla il maden haritaları oluşturulmasıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, çeşitli maden yataklarına ev sahipliği yapmasıyla önem arz eden bir bölgemizdir. Bu çalışmada bölge için M.T.A. tarafından hazırlanmış il maden haritalarının sayısallaştırılıp, her bir maden yatağı için elde edilen bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) girilerek bölgesel ölçekte sorgulama ve verileri yorumlamaya olanak sağlayacak veri tabanının oluşturulması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ülkemizdeki gözlenen tüm maden yatakları için oluşturulması planlanan veri tabanının da başlangıcı niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: CBS, Sayısal harita, Maden, Güneydoğu Anadolu