Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ömer ÇOBAN, Ömer TAVUKÇU, Büşra EREN

NO Makale Adı
1452029598 Batman İlinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Dış Kaynak Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Özet
Günümüzün değişen ve çeşitlenen turizm faaliyetleriyle birlikte değişen turist ihtiyaçlarının seyahat acentaları tarafından takip edilerek karşılanması işletmelerin devamlılığı açısından önemlidir. Bu nedenle seyahat acentaları yerine getirdikleri hizmetlerinin yanında farklı hizmetleri de sunmaya çalışmaktadırlar. Ancak seyahat acentaları bu hizmetleri yerine getirirken ekonomik nedenler, talep eksikliği, uzmanlık alanına girmemesi vb. nedenlerden dolayı dış kaynak kullanımı yoluna gidebilmektedir. Bu çalışmada Batman ilinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının dış kaynak kullanım düzeyi ve hangi alanlarda yapıldığı, dış kaynak kullanmaya iten nedenler ve gelecekte dış kaynak kullanımına yönelik görüşleri ölçülmeye çalışılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. 21 seyahat acentasının yöneticisiyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Buna göre işletmelerin rehberlik hizmetleri, vize ve gümrük işlemleri, araç kiralama gibi faaliyetlerin yanı sıra otobüs kiralama, turların pazarlanması, muhasebe gibi sermaye ve uzmanlık gerektiren alanlarda dış kaynak kullanımına gittikleri tespit edilmiştir. Seyahat acetanlarının dış kaynak kullanımına gitme nedenlerin başında ise finansal nedenler gelmektedir.

Anahtar Sözcükler: Dış Kaynak Kullanımı, Seyahat Acentası, Batman, Görüşme, İçerik Analizi.