Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Gökhan YÜRÜMEZ, Servet ULUTÜRK

NO Makale Adı
1451063039 Hint Oklu Kirpisi Hystrix indica (Kerr, 1792)’nın (Mammalia:Rodentia) Batman Yöresinde Dağılışı

Bu çalışma ile Hystrix indica (Kerr, 1792)’nın Batman yöresindeki varlığını tespit etmek amaçlanmıştır. H. indica (Hint oklu kirpisi) IUCN kırmızı listeye göre asgari endişe (LC) kategorisinde yer alan ancak Türkiye’de tehlike altında (NT) kategorisinde yer alan bir kemirgen türüdür. 2014 ve 2015 yılları arasında Batman yöresinde doğrudan ve dolaylı gözlem teknikleri ile gerçekleştirilen bu çalışma ile H. indica’nın biyoekolojik özellikleri ve koruma önlemleri verilmiştir.