Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
ADEM YILMAZ

NO Makale Adı
1450334258 Seraların İç Hava Termodinamik Şartlarının Otomasyon Sistemi İle Kontrol Altına Alınarak Üretim Kalitesini Artırılması İle İlgili Bir Çalışma

Seralarda iç hava özelliklerini belirleyen; sıcaklık, bağıl nem ve taze hava miktarının istenen değerler aralığında tutulamaması; maliyetin artmasında, üretim süresi ve ürün kalitesinde çok önemli role sahiptir. Bu nedenle bu çalışmanın esasını; seraların iç havasının özelliklerinden olan bağıl nem ve sıcaklığını istenilen değerlerde tutabilme ve ihtiyaca göre havalandırma yapabilme oluşturmaktadır. Tasarlanıp kurulan sistem, Hakkâri Üniversitesi Çölemerik MYO’nun bahçesine kurulmuştur. Hakkâri ili şartlarında yapılan deneysel çalışma ile seranın bağıl nemi, sıcaklığı ve ihtiyaca göre havalandırma işlemi belirlenen değerlerde tutulması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tasarıma ayrıca, deneyler sırasında elde edilen bütün verilerin izlenmesi, kontrolü ve kaydının tutulması amacıyla özel bir sera yazılımı da eklenmiştir. Deneysel olarak bağıl nem değerleri; %30–40, %40–50, %50–60, %60–70, %70–80, %80–90 aralıklarında ve sıcaklık değerleri de 15-20oC, 20-25oC ve 25-30oC arasında tutularak elde edilen veriler kaydedilmiştir. Daha sonra kaydedilen bu verilerle de enerji analizleri yapılmıştır. Seranın ısıtılmasında, güneş enerjisinden elde edilen ısı enerjisi kullanılmıştır. Sıcaklık ve bağıl nemi kontrol altında tutulan bu serada ürün, diğer klasik seralara göre 10-15 gün daha önce olgunluğa ulaşmış ve kalitesinin de daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca; verilerin kaydedildiği bilgisayarın internet bağlantısının yapılması halinde, sera sisteminin internet ulaşımının bulunduğu her yerden sıcaklık, bağıl nem, damla sulama ve havalandırma gibi işlemleri görülebilmekte ve istenilen değerler girilerek değişik aralıklarda çalıştırılabilme imkânı da sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Serada otomasyon sistemi, serada nem ve sıcaklık kontrolü.