Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Serkan DEMİRAL

NO Makale Adı
1449757523 Jean De La Fontaine’in ‘’Le Corbeau et Le Renard’’ Adlı Öyküncesinin Nazım Hikmet Ran Tarafından Türkçeye Çevirisinin İncelenmesi

Bu çalışmada, Jean De La Fontaine’in ‘’Le Corbeau et Le Renard’’ adlı öyküncesini ‘’Tilki İle Karga’’ olarak türkçeye çeviren Nazım Hikmet Ran’ın çeviri çalışmasını biçimbilimsel çevriyazı yöntemiyle anlamsal oluşum açısından inceledik. Buradaki amacımız, örnek bir öykünceden yararlanarak anlambilimsel bir inceleme temelinde Nazım Hikmet Ran’ın Jean De La Fontaine’den yaptığı bu çeviri çalışmasının nasıl oluştuğunu belirlemektir. İncelememiz çerçevesinde, bu anlamsal oluşumların nasıl ortaya çıktığını bulmak için biçimbilimsel çevriyazıyla yazdığımız kaynak metni erek metinle karşılaştırdık. Son olarak, kaynak metnin çevriyazısının anlam ve sözcük açısından erek metinle uyum içinde olup olmadığını belirlemeye çalıştık.