Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/2 / Fen Bilimleri  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hamit Adin

NO Makale Adı
1449585217 Çeliklerin Farklı Çalışma Ortamlarında Bulundurulmasının Mekanik Özelliklerine Etkisi

Özet
Çelik seçiminde temel etmen mekanik özelliklerdir. Yapının ihtiyaçlarını ve uygun çelik türünün belirlenmesi mühendislerin temel görevidir. Geçmiş çalışmalarda, mekanik özelliklerin malzemelere has olmasına rağmen kimyasal ortamların mekanik özellikleri etkilediği görülmüştür. Çeliklerin kullanım alanlarının genişliği nedeniyle ortama uygun çeliğin seçimi çok önemlidir. Bu çalışmada St37, St60 ve civa çeliği olarak adlandırılan üç tip çeliğin mekanik özelliklerine farklı kimyasal ortamların etkisi incelenmiştir. ASTM E-8 standardına göre hazırlanan çekme numuneleri H2SO4, KOH, NaOH, makine yağı ve saf su içerisinde bekletilmiştir. İkinci aydan başlayarak her ay üç numune için çekme testleri yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde mekanik özelliklere en çok etki eden ortamın H2SO4 olduğu görülmüştür. Ortamdan en az etkilenen çelik türü ise civa çeliğidir

Anahtar Kelimeler: Çalışma Ortamı, Civa Çeliği, Çekme Deneyi