Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mustafa DOĞAN, Dilek KEKEÇ MORKOÇ

NO Makale Adı
1449497602 Seyahat Acentalarının Web Sitelerini Kullanma Düzeyi: “Çanakkale 2015” Teması Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz

Kara ve deniz savaşlarının 100. yıldönümü nedeniyle Çanakkale, 2015 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde oldukça önemli bir destinasyon haline gelmiştir. 100. yıldönümü için 2015 yılı boyunca birçok etkinlik, anma ve özel organizasyon gerçekleştirilmektedir. Çalışmada, Çanakkale’deki turizmde etkili olan ve ayrıca yerli, yabancı ziyaretçi hareketlerini de yönlendiren önemli seyahat acentalarının, “Çanakkale 2015” teması üzerinden web sitelerini hangi düzeyde kullandıkları araştırılmıştır. Bu kapsamda Çanakkale’ye yabancı turist getiren çoğu İstanbul merkezli seyahat acentaları ile Çanakkale’de yerleşik toplam 33 seyahat acentası, Çanakkale savaşlarının 100. yılıyla ilişkili olarak incelenmiş ve web siteleri analiz edilmiştir. Çalışmada, Çanakkale ile ilgili olan seyahat acentalarının Çanakkale 2015 temasını çok etkin kullanmadıkları; yabancı turiste yönelik çalışan acentaların diğerlerine göre biraz daha iyi durumda olsa da internet ve web sitelerinin etkili bir araç olarak değerlendirilmediği tespit edilmiştir.