Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Arzu KARASLAN

NO Makale Adı
1449141249 Osmanlı Toplumunda Ailenin Teşekkülünde İlk Adım: Namzedlik

Toplum yapısının en küçük birimi olarak nitelendirilen aile, var olduğu zaman ve mekan içerisinde dini, kültürel, ekonomik ve siyasi birçok etkinin güdümünde kendi tipolojisini meydana getirmektedir. Bundan dolayıdır ki, farklı toplumlarda farklı aile modelleri oluşabilmektedir. Keza, aynı toplumun bahsi geçen etkenlerden dolayı aile kurumunda değişimler yaşayabileceği de muhakkaktır. Ana-erkil veya ata-erkil bir yapının benimsenmesi, poligaminin ya da monogaminin tercih edilmesi, aile büyüklerinin katılımı gibi konular bu farklılıklardan bazılarıdır. Peki eğitimden dine, ekonomiden siyasete bütün kurumlarla ilintili olan bu çekirdek yapı nasıl teşekkül etmektedir? Bu soruyu Osmanlı toplumu üzerine yönlendirdiğimizde bizi ne gibi cevaplar beklemektedir? Çalışmamızda kısmen de olsa aydınlatmayı amaçladığımız meselelerdir. Bu çerçevede, bir mahallin içtimai yapısı, örf ve adetleri hakkında zengin bilgiler sunan şer’iyye sicillerindeki bazı örnekler, araştırmamıza kaynaklık etmektedir.