Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hüseyin GÜRBÜZ

NO Makale Adı
1448198267 Farklı Kesme Parametrelerinde Kaplamalı ve Kaplamasız Kesici Takımlar ile AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Oluşan Esas Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi ve İstatiksel Olarak Analizi

Bu çalışmada, tornalama işlemlerinde farklı kesme parametrelerinde, kaplamalı ve kaplamasız kesici takımların talaş kaldırma esnasında oluşan esas kesme kuvvetleri üzerindeki etkileri deneysel ve istatistiksel olarak incelenmiştir. Deneylerde, kesici takım türü olarak kaplamalı ve kaplamasız kesici takımlar ve kesme parametreleri olarak ise beş farklı kesme hızı (150, 200, 250, 300, 350 m/dak), üç farklı ilerleme (0.15, 0.25, 0.35 mm/dev) ve iki farklı kesme derinliği (1,6 ve 2,5 mm) değerleri kullanılmıştır. Ölçülen esas kesme kuvvetleri değerleri lineer, ikinci dereceden ve üstel regresyon denklemleri yardımıyla istatistiksel olarak modellenmiştir. Bağımlı değişken üzerinde bağımsız değişkenlerin etkisini belirlemek için, ANOVA (Varyans Analizi) testi yapılmıştır. Her üç regresyon modelinde esas kesme kuvvetlerini etkileyen en önemli parametreler ilerleme, kesme derinliği ve kesici takım türü olmuştur. Deney sonuçlarından elde edilen esas kesme kuvvetlerinin değerlerine en yakın sonuçları veren en uygun modelin, korelasyon katsayı karesi en yüksek R2=97,4 değeriyle üstel regresyon modeli olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çoklu regresyon, ANOVA, Kesici takımlar, Esas kesme kuvvetleri, AISI 1050