Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Murat GÜMÜŞ, Emine ÖZGÜVEN

NO Makale Adı
1448016637 Barış ve Turizm Ekseninde Medikal Turizm: Çözüm Süreci Sonrası Batman Hastanelerinde Yabancı Hasta Akışı

Turizmin varlığı bir lokasyona ilişkin hayat seyrini önemli ölçüde değiştirerek, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel yönden lokasyondakilere hem olumsuz hem olumlu etkilerde bulunur. Barış kavramı ise turizmle biraz mahcup şekilde ilişkilendirilmekte fakat birbirine ihtiyacı olan taraflar olduğu biraz da sessiz olarak dillendirilmektedir. Son dönemlerde medikal hizmetlerin bir turistik bakış açısıyla sunulması ve medikal turizm olarak sürecin adlandırılması, özellikle turistik anlamda doğal ve kültürel kaynakları kısıtlı ülkeler açısından yeni bir fırsat olabilir. Gerek turizm ve barış, gerekse de medikal hizmetler özü itibarıyla yaşamı devam ettiren, insanı dinlendiren iyileştiren veya hissettiren üç olumlu süreçtir. Bu araştırmada, dünya medikal turizm liginde yer alan Türkiye’nin, belki en sıkıntılı illerinden olan Batman’da üç kavram veya süreç ele alınarak, “çözüm süreci” bağlamında kavramların reel karşılıkları veya değişimleri sunulmuştur. Batman’da medikal turizm yabancı hasta verileri yönünden irdelenmiştir. Bulgulara göre, çözüm süreci döneminde hasta trafiğinde yükseliş görülmektedir. Diğer yandan aynı süreçte özellikle IŞİD kökenli terör olayları, çözüm sürecine rağmen hasta akışını azaltmıştır.