Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ebru ÇOBAN

NO Makale Adı
1446671946 12 Eylül Askeri Darbesi ve Sonrası Bingöl’de Siyasal Yaşam

Türkiye’de demokrasinin kesildiği bir döneme gelen 12 Eylül Askeri Darbesi gerek sonuçları ve gerekse götürdükleriyle halen tartışılan bir mevzu olmuştur. Darbe sonrası gelişmeler, Türk siyasal hayatında restorasyona işaret ediyordu. Zira bu yeni dönem, askeri kisvenin istediği ölçüde gerçekleşmişti. Hülasa bu yeni dönemin aktörü askerlerdi. Onların biçimlendirdiği ölçüde demokrasi kurallarına, toplumsal gelişmelere yön verilecekti. İşte bu çalışma, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin hemen akabinde Bingöl geneli ile ilçelerinde oluşan panoramanın basına yansıması incelenecektir. Çalışmada basın ana parametre olurken, o dönemin birincil kaynakları da çalışmanın karakterini oluşturacaktır.
Bu çalışmada ayrıca Bingöl’de faaliyet gösteren yerel gazetelerin Askeri Darbe karşısındaki tutumları ayrıntılı olarak verilecektir. Zira basın demek bir ülkenin aynası konumdadır. Bu yüzden yerel basının 12 Eylül Askeri Darbesi karşısındaki durumu önemlidir. Ayrıca hazırlanan 1982 Anayasasının halk oylaması da bu çalışmada yer verilmiştir. Anayasanın kabulü sonrası siyasi partilerin kurulmasına izin verilmesiyle oluşan konsensüste bu çalışmanın ana paydaları arasındadır.