Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Sema ÖZKADİF

NO Makale Adı
1444720163 Veteriner Anatomi Çalışmalarında Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Kullanımı

Teknolojik gelişmeler veteriner anatomi çalışmalarında kullanılan yöntemlerin gelişmesine neden olmuştur. Klasik diseksiyon yöntemi, bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı üç boyutlu (3b) rekonstrüksiyon çalışmalarına bırakmaya başlamıştır. Çalışmak istenilen anatomik bölgeye ait bilgisayarlı tomografi (BT) veya magnetik rezonans (MR)’dan elde edilen 2 boyutlu (2b) görüntülerden, çeşitli bilgisayar programları kullanılarak, 3b rekonstrüksiyon yapılmaktadır. Ayrıca fotograf ve bilgisayar teknolojinin birleşmesiyle oluşan fotogrametri de anatomik çalışmalarda yaygınlaşmaktadır. Birçok avantajı bulunan ve dikkat çeken bu yöntemler birçok sistemle ilgili anatomik ve morfometrik çalışmada kullanılmaktadır.